Joustavuus tulee sähkötuotteisiin – älykäs energiankäyttö näkyy myös sähkön hinnassa

Kun sähköntuotanto ei enää jousta, täytyy kulutuksen joustaa. Mitä se tarkoittaa yksittäisen sähkönkäyttäjän kannalta?

Ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä tavoitteita energiantuotannossa, ja niiden saavuttamisessa on saatu aikaan hyviä tuloksia. Markkinoille tulee edullista, uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä, ja aikaisemmin käytössä olevia fossiilisia polttoaineita käyttäviä laitoksia on suljettu.

Ympäristön kannalta se on hyvä asia, mutta asialla on toinenkin puoli. Uudet ympäristöystävälliset tuotantomuodot eivät jousta sähkön kulutustarpeen mukaan. Tuulivoimaa syntyy silloin, kun tuulee. Aurinkosähköä syntyy silloin, kun aurinko paistaa. Mutta paukkupakkasilla, kun sähkön tarve on kovimmillaan, harvoin tuulee tai paistaa aurinko. Perinteisesti tilannetta on paikattu säätökykyisillä lämpövoimalaitoksilla, esim. hiililauhdevoimaloilla, joiden polttoaine, kivihiili, ei ole riippuvainen säästä. Nyt monet näistä on ajettu alas kannattamattomina ja fossiilisen polttoaineen käytön takia ympäristöä kuormittavana.

Uusiutuvien tuotantomuotojen lisääntymisen myötä säätötarve on lisääntynyt, mutta samaan aikaan ne tuotantomuodot, joilla säätö on mahdollista, ovat vähentyneet.

Kysyntäjoustossa sähkön kulutusta siirretään korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan.

Sään mukaan vaihtelevan tuotannon kasvaessa tarvitaan lisää joustavuutta kulutukseen

Sähköä on hankala varastoida. Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki. Tarvitaan mekanismi, joka mahdollistaa tilanteen, jossa tuotanto ja kulutus vastaavat toisiaan paremmin ja sähkö riittää kaikissa tilanteissa. Kun tuotanto ei jousta, täytyy kulutuksen joustaa. Kuluttajalla on mahdollisuus omalla sähkönkäytöllään eli kuormallaan luoda tasapainoa sähkömarkkinoille ja myös hyötyä siitä. Nyt puhutaan kysyntäjoustosta ja kuormanohjauksesta.

Kysyntäjouston ydinajatuksena on, että sähkönkulutusta voidaan tietyissä määrin ohjata ajallisesti. Tämä tarkoittaa sähkönkäytön siirtämistä korkean hinnan ja kulutuksen ajasta edullisemman hinnan ja matalamman kulutuksen aikaan. Sähkönkulutusta voidaan säätää ilman, että asiakas kokee siitä haittaa tai edes huomaa sitä. Esimerkiksi lämminvesivaraajan lämmitystä voi ohjata eri aikoihin, mutta lämmintä vettä on silti jatkuvasti saatavana. Kuitenkin hyödyt ovat suuret. Asiakas ostaa edullisempaa sähköä. Sähkömarkkinoilla kysyntäpiikit leikkautuvat, hinnan vaihtelut tasaantuvat, tuotanto on helpompi mitoittaa kysynnän mukaan ja sähköverkkoa ei tarvitse rakentaa siirtämään ylimääräistä turhaa tehoa. Vielä pitemmälle ajatellen: kun kysyntäjouston avulla kysyntäpiikit ja samalla hintapiikit tasoittuvat, sähkön hinta laskee, kuluttajien ostovoima kasvaa ja erityisesti paljon energiaa käyttävän teollisuuden kilpailukyky paranee. Silloin koko maan taloudellinen tilanne kohenee.

Fingridin Tuntihinta-mobiilisovelluksen avulla seuraat sähkön pörssihinnan (Suomen aluehinnan) vaihteluita. Voit ladata sen mobiililaitteeseesi täältä: www.fingrid.fi > Sähkomarkkinat > Kysyntäjousto > Tuntihinta

Miten kuluttaja voi ohjata sähkönkäyttöään?

Sähkönkäyttäjillä on jo nyt käytössä keinoja, joiden avulla kulutusjoustoa voi toteuttaa. Se edellyttää sähkön ostamista suoraan pörssihintaan sidotulla, tuntimitattavalla tuotteella ja sähkönkäytön säätämistä itse tai esim. kotiautomaation avulla edullisemmille tunneille. Lähivuosina tarjolle tulee lisää aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Asiakkaan kannalta sähkön ostaminen tai käyttö ei kuitenkaan muutu monimutkaisemmaksi. Tarkoituksena on, että asiakas ei itse edes huomaa kysyntäjousto-operaatioiden vaikutusta, tai ainakaan niistä ei aiheudu asiakkaalle haittaa.

Tulevaisuuden sähkötuotteet joustavat

Yritysten sähkönhankinnassa käytön ajoittaminen edullisiin aikoihin on tutumpaa, nyt samaa toimintaa tulee enemmän käyttöön myös yksittäisille kuluttaja-asiakkaille. Kehitteillä olevan tuotemallin mukaan kuluttaja voi tulevaisuudessa liittyä esim. sähköyhtiön tarjoamaan palveluun, jossa hän antaa oikeuden säätää osaa omasta sähkönkäytöstään ajallisesti ennalta sovituissa rajoissa. Jatkossakin saat katsoa suosikkiohjelmasi televisiosta silloin kun haluat eikä hirvipaisti sula pakkasessa. Sähköyhtiö säästää sähkökulujasi etäohjaamalla kodin kulutusta, esim. lämmitystä, edullisimmille ajoille.

Tällaiseen palveluun kerätään yhteen suuri määrä asiakkaita, jolloin muodostuu iso, joustokykyinen kapasiteetti, jolla on vaikutusta markkinoilla. Sähköyhtiö voi tarjota tätä joustavaa kapasiteettia eri markkinoille. Kun kulutusta pitää lisätä tai vähentää, sähköyhtiö ohjaa loppuasiakkaiden kulutusta päälle tai pois. Asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia ohjaamisesta, eikä siitä aiheudu hänelle haittaa. Sähköyhtiö huolehtii siitä, että koti pysyy lämpimänä ja vesi kuumana ja sähköauto latautuu, mutta ei tiettynä, ennalta määriteltynä ajankohtana vaan silloin, kun se on edullisinta. Tuttuahan tämä säätäminen on jo yösähkön käyttäjille. Mutta tulevaisuudessa ohjaus on joustavampaa eikä rajoitu pelkkään yöaikaan. Asiakas säästää näin käyttämällä edullisempaa energiaa. Samalla hän auttaa vähentämään huippuaikojen kulutusta sähköverkossa, mikä parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja alentaa sähkön tuotantokustannuksia.

Kehittynyt sähköverkko mahdollistaa uudenlaiset tuotteet

Sähköverkossa mittaustekniikka kehittyy vauhdilla ja data lisääntyy. Verkostotekniikka antaa jo hyvän mahdollisuuden kehittää tuotteita, joilla kysyntäjoustoa voidaan toteuttaa. Tieto asiakkaiden sähkönkäytöstä on tarkkaa. Seuraavan sukupolven älymittareihin siirrytään muutamien vuosien päästä. Silloin asiakkaiden sähkönkäyttöraportit ovat jo lähes reaaliajassa. Valmiudet muutokseen ovat jo olemassa ilman mittavia lisäinvestointeja.

Kehittynyt digitalisaatio mahdollistaa sen, että sähkönkäytön ohjausta voidaan tehdä joustavasti. Esineiden Internet eli sähkölaitteiden ohjattavuus dataverkon avulla antaa tehokkaita säätömahdollisuuksia.

Sähköautot ja akustot vahvasti mukana

Sähköautojen määrä on vahvassa kasvussa. Niiden latausta voidaan ohjata edullisempaan aikaan ja sitä kautta hyödyntää kysyntäjouston aikaansaamisessa ja sähköverkon käytön säädössä. Ne voivat toimia varastona. Jos autojen määrän kasvu on ennusteiden mukainen, niiden vaikutus on merkittävä.

Akustoilla tulee olemaan tärkeä rooli sähköntuotannon ja kysynnän tasapainottajana, etenkin kun niiden hintojen ennustetaan laskevan nykyisestä. Akuista voidaan syöttää lisää tehoa sähköverkkoon alituotantotilanteissa, ja toisaalta ne voidaan kytkeä päälle vähentämään tehoa ylituotantotilannetta rauhoittamaan.

Nyt kehitetään uusia toimintamalleja ja hyödynnetään mahdollisuuksia. Esimerkiksi Hollannissa energiayhtiö myy sadoista Teslan Powerwall-akuista muodostettuja järjestelmiä alennuksella aurinkosähköä tuottaville asiakkaille ja varaa 30 % akkujen kapasiteeteista sähköverkon säätöön. Akkujen omistajat saavat korvauksen osittaisesta akkukapasiteettinsa vuokraamisesta mutta tuskin huomaavat tätä akkukapasiteettinsa käyttämistä normaaleissa olosuhteissa. Kysyntäjousto säästää näin ympäristöä. Tämä virtuaalivoimalaitos korvaa kokonaan kalliin, fossiilista polttoainetta käyttävän varavoimalaitoksen käynnistymisen kysynnän kasvaessa yli normaalin tuotannon.

Lähivuodet näyttävät, millaisiin malleihin meillä päädytään. Joka tapauksessa kuluttajilla on pian aivan uudenlaisia mahdollisuuksia hyötyä joustavasta sähkönkäytöstä. Kuluttajien aktiivinen rooli tulee olennaisesti korostumaan sähkömarkkinoilla.

Asiantuntija:
Senior Analyst, Jyri Joutsi, Power-Deriva Oy

Näin toteutat kysyntäjoustoa nyt

Siirrä kulutustasi edullisempaan aikaan ja pienennä omaa sähkölaskuasi

 1. Osta sähkö sellaisella sopimuksella, kuten esim. PKS Priima, jossa sähkön hinta on sidottu sähköpörssin tunneittain vaihtuvaan markkinahintaan.

 2. Ajoita omaa sähkönkäyttöäsi edullisimmille tunneille joko itse vaikkapa ajoittamalla saunan käyttöä tai käyttämällä hyväksi kotiautomaatiota tai etäohjausta.

  > Näin pienennät omaa sähkölaskuasi.
  > Siirrät kulutusta pois kulutushuipuilta, joten verkkoyhtiösi välttyy turhan kapasiteetin rakentamiselta.
  > Autat vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Tulevaisuuden joustava energiatuote

 1. Sähköyhtiösi tarjoaa palvelua, jossa annat yhtiön säätää kotisi sähkönkäyttöä itse määrittelemissäsi rajoissa. Säädön avulla säästät sähkön hankintakustannuksissa.
 2. Saat korvausta siitä, että osaa kotisi sähkönkäytöstä saa etäohjata ja siirtää pois korkean kulutuksen ajoista. Vastaavasti käyttöä voidaan ajoittaa ajankohtaan, jossa tarvitaan lisää sähkönkulutusta tasapainon aikaansaamiseksi.
 3. Autat tasapainottamaan sähkömarkkinoiden kulutuspiikkejä, lisäät toimitusvarmuutta ja alennat tuotannon kustannuksia.
 4. Olet ekologinen ja mahdollistat uusiutuvan sähköntuotannon hyödyntämisen.