GO-takuu

Sähkön alkuperätakuu nyt helposti valittavissa

PKS Priima- ja Priimaplus-asiakkaat voivat nyt valita käyttämälleen sähkölle tuotantomuodon kätevästi netissä Live-­palvelussa. Eri tuotantomuotojen sekoituksesta koostuvan pörssisähkön lisäksi asiakkaan valittavissa ovat eurooppa­laiseen GO-alkuperämerkintään perustuva vesivoima ja tuulivoima.

Valitun GO-alkuperätakuu-sähkön toimitus alkaa seuraavasta päivästä alkaen ja päättyy heti, jos asiakas haluaa vaihtaa toiseen tuotantomuotoon tai siirtyä takaisin pörssisähköön. Käyttöhistoria näkyy sen jälkeen Live-palvelussa vihreällä värillä merkattuna. GO-takuulle muodostuu markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan pieni lisähinta, joka lisätään sähkön toimitusmarginaaliin. Ilman GO-valintaa asiakkaan käyttämä sähkö koostuu siitä eri tuotantomuotojen yhdistelmästä, jolla kulloinkin Suomessa energiaa tuotetaan.

Eri tuotantomuotojen ominaisuuksia

Vesivoima

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian tuotantomuoto Pohjoismaissa. Sen etuina ovat päästöttömyys, edullinen sähkön tuotantohinta ja hyvä säädettävyys. Jatkuvasti pyörivät vesivoimalat sopivat hyvin perusvoimaksi ja säännösteltävät voimalat kulutushuippujen tasaamiseen. Tällaisia voimaloita on runsaasti esimerkiksi Norjassa. Vesivoiman tuotantokustannukset koostuvat pääasiassa huolto- ja ylläpitokustannuksista sekä muutamien kymmenien vuosien välein tehtävistä revisioista, jolloin vesivoimaloiden kuluvia osia huolletaan, vaihdetaan ja modernisoidaan.

Tuulivoima

Tuulivoima on nopeimmin kasvanut energiantuotantomuoto Euroopassa ja se on koetuista haitoista huolimatta erittäin haluttua energiaa. Sähköverkon kokonaisuuden kannalta suurin haaste tuulivoiman nopeastikin sääolosuhteiden mukaan vaihteleva tuotanto, mikä edellyttää sähköverkolta hyvää säädettävyyttä.  Tuulivoimalat ovat vuosien saatossa kasvaneet kooltaan, niiden hyötysuhde on parantunut ja äänihaitat vähentyneet. Tuulivoimalan käyttöikä on nykyisin 20–40 vuotta ja tyypillisin koko 2–3 MW. Uusimmat voimalat ovat nimellisteholtaan 5 megawatin kokoluokkaa.

Pörssisähkö

Pörssisähkö koostuu nimensä mukaisesti Pohjoismaisessa Nord—Pool-sähköpörssistä myytävästä säh­köstä, jota tuotetaan kullakin hetkellä käytössä olevilla sähköntuotantomuodoilla. Koska sähkön hinta muodostuu pörssissä tunti tunnilta kysynnän ja tarjonnan mukaan, käytössä ovat aluksi aina halvimmat tuotantomuodot ja kysynnän kasvaessa mukaan tuotantoon tulee aina vain kalliimpia tuotantomuotoja, jolloin sähkön tuntihinta vastaavasti nousee. Uusiutuvan energian osuus Pohjoismaissa tuotetusta sähköstä on keskimäärin noin 65 % ja loput jakautuvat tuulivoiman, biomassan, ydinvoiman ja fossiilisten polttoaineiden kesken.

Sähkön käyttäjänä voit itse vaikuttaa uusiutuvien tuotantomuotojen yleistymiseen käyttämällä sitä itse GO-merkittynä. Markkinat toimivat tässäkin samalla logiikalla eli mitä enemmän kysyntää syntyy, sitä enemmän uutta tuotantoa rakennetaan ja ilmastoa kuormittavaa tuotantoa poistuu käytöstä.

Mitä GO-alkuperämerkitty sähkö on

Fingrid myöntää alkuperätakuun kuukausittain sähköntuottajan hakemuksesta. Alkuperätakuun myöntäminen perustuu tuotannon mittauksiin ja takuita myönnetään vain tuotettua sähköä vastaava määrä. Näin kaikki uusiutuvana myyty sähkö on aina alkuperävarmennettua.

Alkuperätakuujärjestelmällä halutaan edistää uusiutuvan energian käyttöä Suomessa ja EU:ssa sekä varmistaa alkuperän luotettavuus. Samalla kuluttajansuoja paranee, kun asiakas voi yksiselitteisesti varmistaa ostamansa sähkön alkuperän. Järjestelmä myös varmistaa, että tuottaja ei voi myydä tuottamaansa uusiutuvaa sähköä kahteen kertaan.

Alkuperätakuu on eurooppalainen järjestelmä, jota viranomaiset valvovat. Suomessa Energiavirasto tekee myyjille pistokokeita, joissa tarkastetaan, että alkuperätakuiden ja myynnin määrä vastaavat toisiaan.

Lisätietoa: www.energiavirasto.fi