Lumikuorma, luminen puu, sähkölinja talvella

Siirtohintaan noin 6 % korotus

PKS Sähkönsiirto Oy korottaa siirtohintaa 1.4.2018 alkaen keskimäärin 6 % sähkömarkkinalain edellyttämien mittavien toimitusvarmuusinvestointien takia. Panostus säävarmaan sähköverkkoon tulee vähentämään asiakkaidemme sähkönjakelun keskeytysten määrää ja lyhentämään niiden kestoaikaa.

Säävarmaan sähköverkon investoinneilla parannamme kaikkien asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta sähkönkäyttömäärästä riippumatta. Tästä syystä korotus kohdistuu pääasiassa kuukausimaksuun. Siirtohinta koostuu kolmesta osa-alueesta: kiinteästä kuukausimaksusta, sähkön kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta sekä valtiolle välitettävästä sähköverosta ja arvonlisäverosta.

Huhtikuun hinnankorotuksen vaikutus tyypillisen kerrostaloasunnon siirtolaskuun on noin 2,2 euroa ja sähkölämmitteisen omakotitalon noin 4,7 euroa kuukaudessa.

Verojen osuus sähkölaskusta
5 000 kWh vuodessa käyttävän asiakkaan hinnan jakautuminen %.

Verkostoinvestoinnit näkyvät jo toimitusvarmuuden parantumisena

Tehdyt mittavat toimenpiteet säävarmaan verkkoon ovat jo parantaneet merkittävästi toimitusvarmuutta. Esimerkiksi vuodenvaihteessa Itä-Suomessa koetun historian vaikeimman tykkylumitilanteen aikana sähkökatkojen määrä jäi aiempaa vähäisemmäksi. Viat pystyttiin korjaamaan puolta nopeammin kuin aiemmin, jolloin sähköttömien asiakkaiden määrä olisi ollut lähes kolminkertainen. Säävarman verkon piirissä on tällä hetkellä jo 40 prosenttia asiakkaistamme.

Säävarman verkon rakentaminen etenee suunnitelmallisesti mahdollisimman perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin kohti vuoden 2028 toimitusvarmuustavoitteita. Investoimme verkkoon vuosittain 30 miljoonaa euroa. Taajamien maakaapelointi valmistuu 2019 loppuun mennessä, jonka jälkeen töiden pääpaino siirtyy harvempaan asutuille alueille. Vierimetsiä hoidetaan mahdollisimman puuvarmoiksi yhdessä maanomistajien kanssa 500 kilometrin vuosivauhdilla. Tähän mennessä puuvarmoja johtoalueita on jo 2 000 kilometriä.

Siirtohinnat 1.4.2018 alkaen PKS Sähkönsiirto Oy:n toimialueella

Siirtohintaan kuuluvat palvelut

Huolehdimme mahdollisimman häiriöttömästä sähkön siirrosta kotiisi, vapaa-ajan asuntoosi tai yritykseesi sekä sähköverkon huollosta ja viankorjauksesta.

Siirtohintaan sisältyy:

 • asiakaspalvelu
 • sähkönkäytön ja energiansäästön neuvonta
 • OmaPKS-asiointipalvelu netissä osoitteessa oma.pks.fi
 • Kymppi-lehti kotiin toimitettuna 4 kertaa vuodessa
 • ympärivuorokautinen sähköverkon toimivuuden valvonta
 • sähköverkon vikojen ja myrskytuhojen korjaus ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä
 • sähkön toimitustakuu, joka sisältää vakiokorvauksen kaikista yli 12 h kestävistä sähkökatkoista
 • asiakkaan sähkönkäyttöä mittaavien laitteiden huolto ja kunnossapito
 • sähköverkon jatkuva huolto, kunnossapito ja uusiminen

Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto

Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa säätelee sähkömarkkinalaki. Lainsäädännön tavoitteena on turvata sähkönkäyttäjille luotettava sähkön jakelu sekä kohtuullinen hinnoittelu ja toisaalta verkkoyhtiöille mahdollisuus toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Energiavirasto (EV) valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta.

Sähkömarkkinalaissa asetetut toimitusvarmuustavoitteet

Sähköntoimituksen keskeytys ei saa myrskyn tai lumikuorman seurauksena kestää

 • asemakaava-alueella yli 6 tuntia
 • muulla alueella yli 36 tuntia, poikkeuk- sena vaikeat alueet, kuten saaristo

Vaatimukset on täytettävä portaittain

 • 31.12.2019 mennessä vähintään 50 % asiakkaista
 • 31.12.2023 mennessä vähintään 75 % asiakkaista
 • 31.12.2028 mennessä 100 % asiakkaista