Selaa artikkeleita aihealueittain

Pohjois-Karjalan Sähkö, Arto Gylén

Suuret investoinnit parantavat toimitusvarmuutta merkittävästi

PKS kaksinkertaisti viisi vuotta sitten vuosittaiset toimitusvarmuusinvestoinnit ja tahti jatkuu 30 miljoonan euron vuosivauhtia. Pääpaino on ollut taajamien runkoverkkojen maakaapeloinnissa, mutta myös haja-asutusalueen ilmajohtoverkkoja on siirretty metsästä tienvarteen. Kun taajamat on kaapeloitu vuoden 2019 loppuun mennessä, töiden painopiste siirtyy taajamien ulkopuolelle. Ilmajohtojen vierimetsiä on tehty mahdollisimman puuvarmaksi jo 2 000 kilometrin johto-osuuksilla ja työtä jatketaan vuosittain 500 kilometrin matkalta.

Tehdyt mittavat toimenpiteet näyttivät tehonsa vuodenvaihteessa, kun Itä-Suomessa oli historian vaikein tykkylumitilanne. Vielä viisi vuotta aikaisemmin olisi sähköttömien asiakkaiden määrä noussut vastaavassa häiriötilanteessa jopa 40 000 asiakkaaseen, kun nyt sähköttömien asiakkaiden määrä oli enimmillään 16 000. Viat pystyttiin korjaamaan nyt puolta nopeammin, kuin tilanteessa, jossa sähköttömien asiakkaiden määrä olisi ollut yli kaksinkertainen.

PKS Sähkönsiirto on yhdessä verkostourakointiyhtiö Enerken kanssa rakentanut toimintamallin, jonka avulla saadaan nopeasti laaja ja tehokas viankorjausorganisaatio mittaviin häiriötilanteisiin.  Työvoima kootaan Enerken henkilöstön lisäksi usean eri urakointiyhtiön asentajista, koulutetuista metsureista, lisäksi hyödynnetään helikoptereita, metsäkoneita ja kaivinkoneita.

Asiakkaat suhtautuivat joulukuun lopussa tykkylumen aiheuttamiin sähkökatkoihin erittäin hyvin. Haluan kiittää asiakkaita ymmärtäväisestä suhtautumisesta! Toimitusvarmuus tulee paranemaan vuosi vuodelta isoin harppauksin. Lupaamme tehdä hartiavoimin töitä sähkökatkojen vähentämiseksi ja lyhentämiseksi.

ARTO GYLÉN
toimitusjohtaja
PKS Sähkönsiirto Oy