Toimitusvarmuutta kustannustehokkaasti

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki asettaa myrskyn tai lumikuormien aiheuttamille sähkökatkoille enimmäispituudeksi asemakaava-alueella 6 tuntia ja muualla 36 tuntia. Vaikeisiin sääilmiöihin varautuminen edellyttääkin maaseudulla toimivilta verkkoyhtiöiltä sähköverkoston uusimista suurelta osin.

Pohjois-Karjalan Sähkö aloitti jo 2000-luvun alussa sähköverkoston suunnitelmallisen saneerauksen ja uuden lain myötä vuosittaiset investoinnit sähköverkostoon kaksinkertaistettiin noin 30 miljoonaan euroon vuodessa.

Sähkönsiirron toimitusvarmuutta voidaan parantaa monella eri tavalla. PKS:n tavoitteena on valita kuhunkin kohteeseen kustannustehokkain menetelmä, jotta investointikustannukset voitaisiin minimoida ja näin pienentää siirtohintojen korotuspaineita. Ilmajohdon vaihtaminen maakaapeliin on yleisin keino, mutta se on kallein vaihtoehto. Taajamien ulkopuolella ilmajohdon siirtäminen maantien varteen ja johtokadun leventäminen on huomattavasti edullisempaa ja sillä saadaan aikaiseksi tarvittava säävarmuus. Yhtiössämme on käytössä muitakin vastaavia kustannustehokkaita menetelmiä sähköverkon saneerauksessa. Sähkön laadusta tinkimättä siirtohinnat pyritään minimoimaan.

PKS Sähkönsiirto Oy vastaa sähköverkoston ylläpidosta ja investoinneista. Se suunnittelee tarvittavat investoinnit ja tilaa ne urakointiyhtiöiltä.  Investointiprojektien toteuttaja valitaan normaalilla kilpailutusmenettelyllä. Vuosittain verkostotöitä yhtiön sähköverkostoon tekee 3–5 eri urakoitsijaa. PKS:n tytäryhtiö Enerke Oy on tarjouskilpailuissa samassa asemassa ulkopuolisten kilpailijoidensa kanssa ja hinta ratkaisee toimittajan valinnan. Enerke on kuitenkin hyvän kilpailukykynsä ansiosta säilyttänyt asemansa suurimpana verkostotöiden toimittajana.

Sähköverkon toimitusvarmuuden tulee täyttää lain mukaiset kriteerit vuoden 2028 loppuun mennessä. Energiavirastolla on mahdollisuus myöntää verkkoyhtiölle jatkoaikaa erittäin painavista syistä vuoden 2036 loppuun saakka. Tämän jatkoajan saaminen vähentäisi merkittävästi PKS:n vuosittaisia verkostoinvestointeja ja pienentäisi siirtomaksujen korotuspaineita.

Yli 22 000 kilometriä pitkän sähköverkoston saneeraus ”säävarmaksi” on pitkäjänteinen projekti ja suunnitelmallisella työllä sähkön toimitusvarmuus paranee entisestään vuosi vuodelta koko sähköverkoston alueella.

JORMA KORHONEN
toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy