Muista hyödyntää kotitalousvähennys

Mietitkö aurinkopaneelien hankintaa tai energiaremonttia? – muista hyödyntää kotitalousvähennys ja energiatuet

Monista kodissa tai mökillä teetettävistä töistä saat vähentää osan verotuksessa. Tätä kotitalousvähennystä voi saada myös energiaremontteihin ja omaan energiantuotantoon liittyvien töiden osuudesta. Yritykset voivat hakea näihin hankkeisiin energiatukea.

Aurinko alkaa pikkuhiljaa näkyä taivaalla entistä useammin, ja auringon lämmön hyödyntäminen sähköntuotannossa houkuttelee yhä useampia. Aurinkopaneelit yleistyvät katoilla nopealla tahdilla, ja moni laskee investoinnin kannattavuutta. Laskelmia tehdessä on hyvä muistaa, että aurinkopaneeleiden hankintaan, energiaremontteihin, ilmalämpöpumpun asennuksiin ja lähes kaikkeen kotona tai mökillä tapahtuvan työhön voi saada kotitalousvähennystä. Se kannattaa käyttää hyväksi ja ottaa huomioon hankintoja tai remonttia miettiessä.

Kotitalousvähennys yksityishenkilöille

Yksityishenkilö, joka teettää työtä kotona, omistus- tai vuokra-asunnossaan, kesämökillä tai vanhempiensa asunnolla, voi saada teettämänsä työn osuudesta tänä vuonna 50 % kotitalousvähennystä (45 % vuonna 2016). Vähennyksen piiriin kuuluvat ulkopuolisella yrityksellä teetetyt kodin kunnossapito- ja remonttityöt, kotitalous- tai hoitotyö sekä tietotekniikkalaitteiden asennus ja huolto. Vähennystä voi saada sähköasennustöistä ja esimerkiksi energiaremonteista tai aurinkopaneelien asennuksesta. Myös piha-alueen parantamisesta tai vaikkapa nurmenleikkuusta voi hakea kotitalousvähennystä. Sitä saa sekä omistusasuntoon että vuokra-asuntoon tai kesämökille tilatuista töistä. Vähennys koskee vain työn osuutta eli esimerkiksi remontissa käytetyistä maaleista tai muista tarvikkeista sitä ei saa.

Kotitalousvähennyksen saa vähentää kumpikin puolisoista, ja maksimivähennys on kummallakin 2 400 euroa vuodessa. Omavastuu on 100 euroa. Jos remontti ajoittuu vuodenvaihteeseen, kotitalousvähennystä voi hyödyntää kahtena eri verovuotena maksettujen laskujen mukaan.

Näin paljon voit saada kotitalousvähennystä

Kuvitteellinen esimerkki: 1,5 kerroksinen omakotitalon aurinkopaneelijärjestelmä hankitaan tänä vuonna:

  • noin 3 kWp:n verkkoon kytkettävä järjestelmä, sisältää 12 kpl paneeleita johtoineen ja tarvikkeineen, kolmivaiheinen invertteri käyttövalmiiksi asennettuna,
  • kokonaishinta noin 7 250 €, josta työn osuus 2 250 €
  • Kotitalousvähennystä 50 % arvonlisäverollisen työn osuudesta eli 1 125 € – 100 € omavastuu = yhteensä 1 025 €

Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos ostat yritykseltä palveluja, jossa työn osuus on yhteensä noin 5 000 euroa [(5 000 x 50 %) – 100) = 2 400]. Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen veron laskemista, joten niiden rahallinen vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen.

Kotitalousvähennystä haetaan veroilmoituksessa

Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Vähennystä haetaan yleensä keväällä tekemällä muutos esitäytettyyn veroilmoitukseen. Esimerkiksi tänä vuonna tehdyistä kodin remonteista haetaan kotitalousvähennystä yleensä ensi vuoden keväällä (2018). Liitteeksi ei tarvita kuittia työn tehneeltä yritykseltä, mutta se on hyvä säilyttää omassa arkistossa mahdollista verottajan tarkistusta varten. Kuitit olisi hyvä pitää tallessa kuuden vuoden ajan.

Kotitalousvähennyksen määrä

Vuonna 2017 kodissa yrityksellä teetetystä ja maksetusta työstä saa 50 % kotitalousvähennystä (45 % vuonna 2016). Kotiin voi myös palkata työntekijän tekemään esimerkiksi remonttia. Silloin vähennys on 20 % teetetystä ja maksetusta työstä eli palkasta (15 % vuonna 2016). Molempien vuosien verotuksessa voi lisäksi vähentää aina kaikki palkan sivukulut eli sosiaaliturva- sekä pakolliset eläkemaksut, tapaturmavakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Kotitalousvähennystä haettaessa omavastuu on 100 euroa vuodessa, ja vähennyksen maksimimäärä on 2 400 euroa vuodessa henkilöä kohden. Puolisoiden maksimivähennys on yhteensä 4 800 euroa vuodessa.

Tarkista että yritys on ennakkoperintärekisterissä

Vain ennakkoperintärekisterissä olevien yritysten työstä saa vähennystä. Ennen kuin ostaa palveluita, kannattaa siis tarkistaa yritys- ja yhteisötietopalvelusta (www.ytj.fi), että yritys on ennakkoperintärekisterissä. Lisäksi laskussa tulisi näkyä euroina, paljonko töitä on tehty ja missä työ on tehty, jotta työn osuuden voi kirjata veroilmoitukseensa.

Lähde: Veronmaksajain keskusliiton johtava lakimies Juha Koponen

Lisää: www.vero.fi

 

Energiatukea yrityksille

Aurinkopaneelit yleistyvät nopeasti myös yritysten ja yhteisöjen katoilla. Yritykset, kunnat tai muut yhteisöt voivat saada energiatukea investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, edistävät energian säästöä, tehostavat energian tuotantoa tai käyttöä tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Energiatukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista. Vuonna 2017 uudet energiatukihakemukset tulee osoittaa Tekesille sähköistä asiointipalvelua käyttäen. Lue lisää: www.tekes.fi