Harkitsen aurinkosähköjärjestelmää rintamamiestaloon. Onko järjestelmän koolle olemassa jotain rajoituksia, vai voinko täyttää koko katon paneeleilla. Voiko tuottoa jotenkin arvioida?

Aurinkosähköjärjestelmä kytketään kiinteistön sähkökeskukseen, joten 1–3 sulakepaikkaa pitäisi olla vapaana. Yleensä järjestelmä kannattaa aina valita kolmivaiheiseksi, jotta sen tuottama sähkö olisi hyödynnettävissä kaikissa kodin sähkölaitteissa.

Ei ole järkevää täyttää koko kattoa paneeleilla, vaan järjestelmät kannattaa mitoittaa laskemalla. On hyvä huomioida myös katolle osuvat varjostukset yms. Parhaan tuloksen saa, kun mitoituksessa huomioidaan kiinteistön kulutus ja selvitetään lisäksi kiinteistön oikosulkuvirta. Aurinkosähköjärjestelmistä puhuttaessa käytetään usein yksikköä kWp eli piikkiwatti. Tämä kertoo laitteiston maksimitehon optimimaalisissa olosuhteissa. Tuottoa voi arvioida kertomalla kWp-lukema luvulla 900 (900 = keskimääräinen arvio tuntimäärästä, jolloin huipputeho voidaan saavuttaa). Esimerkki: 3 kWp x 900 h = 2 700 kWh.

Muistathan myös varmistaa ennen järjestelmän hankintaa, tarvitaanko aurinkosähköjärjestelmälle kunnassasi toimenpidelupaa vai riittääkö pelkkä ilmoitus.