Kaupoissa on myytävänä pistorasiatestereitä, jotka vaan työnnetään pistorasiaan ja testeri näyttää suojamaadoituksen jännitteisyyden, katkot nollajohtimessa, nollan ja vaiheen vaihtumisen ja paljon muuta. Testeri maksaa noin 20 euroa. Kuinka paljon tällaisiin voi luottaa?

Suojamaadoitettujen pistorasioiden tai jatkojohtojen vaarallisimpien vikojen (suojamaadoitus on jännitteinen tai puuttuu) havainnointi onnistuu yksinkertaisilla pistorasiatestereillä. Varsinaiseen sähköasennusten käyttöönottotarkastukseen nämä eivät riitä, eikä maallikon tekemillä testeillä voi korvata sähköalan ammattilaisen tekemiä tarkastuksia. Kuitenkin, jos joutuu käyttämään pistorasioita tai jatkojohtoja, joiden turvallisuudesta ei voi olla varma, voi pistorasiatesterillä poissulkea vaarallisimpien vikojen mahdollisuudet.

Pistorasiamittareilla mittaaminen on yksinkertaista, laite vain työnnetään pistorasiaan ja toimitaan mittarin ohjeiden mukaisesti. Mittaustulosten tulkinta vaatii laitteen käyttöohjeen huolellisen läpilukemisen ja tulkitsemisen. Ellei voi olla varma laitteen helppokäyttöisyydestä ja luotettavuudesta, on varmempaa hankkia testeri sähköliikkeestä ja pyytää ammattitaitoiselta myyjältä käytönopastus.