Kuinka paljon varjo aurinkopaneelissa vie tuotosta pois?

Täsmällistä vastausta on mahdoton antaa, mutta eihän paneeleita toki varjoon kannata asentaa. Pehmeämpää osavarjostusta luovat esimerkiksi puut ja kovempaa varjostusta rakennukset ja rakenteet. Täyden varjon luo paneeleiden päällä oleva lumikerros, tai suuret puunlehdet. Osavarjostettu paneeli tai paneelikenno tuottaa osateholla, täysvarjostettu luonnollisesti ei tuota.

Varjostus otetaan huomioon aurinkosähköjärjestelmää suunniteltaessa ja ellei paneeleita voi asentaa mahdollisimman varjottomaan paikkaan voidaan varjostuksen aiheuttajia pyrkiä poistamaan, esimerkiksi kaatamalla ja karsimalla puita. Yksikiteisillä paneeleilla varjon vaikutus tuottoon on monikiteistä suurempi. Lisäksi paneeleiden ohitusdiodit ohittavat varjoon jääneitä osia paneeliketjussa, jolloin varjoon jäänyt osa ei heikennä koko ketjun tuottoa. Järkevän asennuksen kannalta varjostukseen ei kannata hukata kuin korkeintaan 20 % tuotosta, minkä osaava suunnittelija osaa ottaa huomioon paneelien sijoitusta suunnitellessaan. Mahdollisen varjostuksen vaikutusta voi seurata aurinkosähköjärjestelmän tuotannon seurannan kautta. Jos paneelien asennuspaikka on varjostuksen kannalta hankala, voidaan erilaisilla paneelien optimoijilla varjostuksen vaikutusta tuotantoon pienentää, mutta nämä tulee suunnitella tapauskohtaisesti ja pyrkiä varjottomuuteen.