Miksi sähköyhtiö laskuttaa sähkönsiirrosta, vaikka sähköä ei kuluteta yhtään? Mielestäni yli 320 euroa vuodessa maksetaan vain, koska on periytynyt mökki, johon on aikanaan otettu sähköliittymä. Eikö olisi kohtuullista toimia kuten ajoneuvoissa: jos ei käytetä, niin laittaa ns. seisontamaksun? Mielestäni siirtomaksu on kohtuuttoman suuri nykyisellään, kun sitä maksaa pienistä eläkkeistä. Oikeudenmukaisempaa olisi maksaa kulutuksen mukaan, kuin siirtomaksua siirtämättömästä sähköstä.

Tämä on usein kysytty kysymys ja tietysti aivan aiheesta. Kyllä asiakkaan täytyykin tietää, mistä maksaa. Sähkönsiirtomaksut ovat käytännössä maksua asiakkaan sähkönkäyttömahdollisuudesta. Varsinkin maaseutuyhtiöillä on sähköverkkoa valvottavana, huollettavana ja korjattavana useita kymmeniä tuhansia kilometrejä eli monta sataa metriä per asiakas. Siirtomaksua vastaan koko sähköverkkoa huolletaan, uudistetaan, valvotaan ja korjataan jatkuvasti, jotta sähkönkäyttömahdollisuus säilyisi jokaisella asiakkaalla yhtä hyvänä. Yksittäisestä mökistä katsottuna mökin sähkölinja saattaa tulla toimeen ilman huoltoa tai korjaustoimia vaikka kymmenenkin vuotta. Siitä herääkin usein kysymys, että mistä tässä oikein maksetaan.

Jokaisen talon ja mökin sähköjohto korjataan kuitenkin jossain vaiheessa ja lopulta uudistetaan, ja siirtomaksuilla katetaan juuri nämä kulut ja kustannukset. Verkkoyhtiön toimintakustannuk­set pysyvät samana riippumatta siitä, käytetäänkö kiinteistössä sähköä paljon vai vähän, koska sähköverkko on pidettävä käyttövalmiina kuitenkin koko ajan. Sähkömarkkinalaki edellyttää, että sähkönsiirtomaksut ovat kaikille asiakkaille samat riippumatta asiakkaan sijainnista yhtiön jakelualueella. Tämän vuoksi verkkoyhtiö ei voi toimia niin, että se perisi toisilta sähkönkäyttäjiltä perusmaksuja ja jättäisi ne perimättä toisilta, esimerkiksi vähän sähköä käyttäviltä asiakkailta.

Jos mökillä ei ole tiedossa sähkön tarvetta lainkaan, liittymän voi tietysti irtisanoa, mutta samalla mökin myyntiarvo saattaa vastaavasti laskea. Liittymän voi myös ottaa pois käytöstä tilapäisesti, mutta asiakas joutuu tällöin maksamaan verkosta irrottamisen kulut ja sen jälkeen liittymän ylläpitomaksua, joka on sulakekoon mukaisen perusmaksun suuruinen. Eli kulujen pienentämiselle ei valitettavasti ole oikein helppoa patenttiratkaisua, jos sähkönkäyttömahdollisuuden haluaa pitää voimassa.