Miksi sähköyhtiölle ei tule osuuksia tiehoitokuntiin, kun ne rakentavat sähkölinjoja tien varsiin?

Sähkölinjat palvelevat yleensä tiehoitokunnan varrella asuvia ihmisiä, joten linjojen tarve lähtee tiehoitokunnan osakkaista itsestään. Vastaavanlaista on mm. postin jakelu, jonka liikennöintitarve on huomattavasti suurempi kuin sähkölinjoihin liittyvä tarve.

Sähkölinjojen ylläpidossa teitä ei käytetä juuri muuhun kuin vikojen korjaukseen. Esim. 20 kV linjojen muutaman vuoden välein tehtävät tarkastukset tehdään suurimmalta osin helikopterilla. Sähkölinjoja rakennettaessa korvataan tien pitäjälle mahdolliset tielle aiheutetut vahingot.