Saako sähkölinjalle, pylväsrivin jommallekummalle puolelle, tehdä kevyen mökkitien tai mönkijäreitin?

Se, voiko johtoalueelle rakentaa tietä tai muuta alikulkureittiä, riippuu johdon rakenteesta. Vanhoja johtoja on rakennettu sellaisilla rakenteilla, että niiden läheisyyteen tai alle ei saa rakentaa kulkuväylää.

Mikäli johdon rakenne sen mahdollistaa, voi tien rakentaa johtoalueelle mutta kuitenkin siten, että se ei tule kolmea metriä lähemmäksi pylväitä, haruksia tai muita johdon rakenteita. Myöskään rakentamistyön aikana tätä etäisyyttä ei saa alittaa. Tie ei myöskään saa rajoittaa johdon kunnossapitoa ja korjaustöitä. Turvallisuussyistä erityisesti harukset on merkittävä hyvin esim. kelkkareitin läheisyydessä, jotta pimeällä reittiä käyttävä ei oikaistessaankaan osu niihin. Ennen hankkeeseen ryhtymistä on oltava yhteydessä paikalliseen sähköverkkoyhtiöön sen selvittämiseksi, onko se mahdollista toteuttaa ja mitä rakentamisessa olisi otettava huomioon.