Selaa artikkeleita aihealueittain

Sähköauton mukana tulee ”matkalaturi”, jolla auton saa ladattua tavallisesta kotipistorasiasta. Ohjeissa on, että tätä ei suositella turvallisuussyistä jatkuvaan käyttöön. Mikä riski tässä on? Entä onko olemassa jokin turvallisuusnäkökohta myös sille, että latauslaite ei ole kiinteästi auton osana?

Sähköauton mukana tulevaa matkalaturia ei suositella jatkuvaan käyttöön. Tässä on ajateltu turvallisuutta, sillä laitteen valmistaja ei voi varmasti tietää, missä autoa on tarkoitus ladata ja millaisessa kunnossa latauspaikan sähköverkko on. Turvallisuusnäkökulmaan vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka paksuja sähköjohtimia vaikkapa kodin autokatoksen pistorasiassa on käytetty. Taloa rakentaessa ei ole ollut tarvetta suunnitella ulkopistorasioiden käyttöä siltä pohjalta, että niihin olisi kytketty suuritehoinen laite. Jos pistoketta, josta autoa ladataan, ei ole mitoitettu tähän käyttöön, jatkuva kuormitus voi aiheuttaa pitkäaikaisessa lataustilanteessa alimitoitetun sähköjohtimen poikki palamisen. Tästä voisi seurata huonolla onnella myös tulipalo. Sähköautoa ei siis kannata lähteä lataamaan mistä tahansa pistorasiasta. Varsinkin pitkien jatkojohtoviritysten käyttöä kannattaa latauksessa välttää.