Täytyykö sähköt katkaista pääkytkimestä tulppasulakkeen vaihtamisen ajaksi?

Jos mahdollista, katkaise sähkö pääkytkimestä, laita kytkin asentoon 0. Jos kuitenkin pääkytkimen avaaminen sammuttaa valot myös sulakkeen vaihtopaikasta, eikä käytössä ole muuta valonlähdettä, voit vaihtaa tulppasulakkeen erityistä varovaisuutta noudattaen pääkytkimen ollessa kiinni. Jos kyseessä on sähköliittymän pääsulake, vaihda sulake aina pääkytkin auki -asennossa.