Historiaa

Mistä kaikki alkoikaan

Sähkön voittokulku Suomessa alkoi Finlaysonin tehtailta Tampereelta vuonna 1882 kun havaittiin, että sähköenergialla olisi mahdollista tehostaa tehtaan toimintaa merkittävästi. Myös Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon sähköistyksen alkuvaiheet kytkeytyvät alueen teollisuuden tarpeisiin.
Lähinnä höyryvoimalla toimineet laitokset saattoivat kytkeä koneidensa pyöritettäväksi ”dynamon” jonka tuottamalla virralla valaistiin tehtaan ja lähipiirin rakennuksia. Mahdollisesti ensimmäisen kerran näin meneteltiin vuonna 1885 Joensuun kaupunkia vastapäätä sijainneella Karsikkoniemen sahalla. Nykyaikaisessa mielessä maakunnan ensimmäinen varsinainen sähkölaitos perustettiin Joensuuhun vuonna 1898.

Outokummun kuparikaivoksen perustamisella vuonna 1913 oli keskeinen sija maakunnan sähköistämisessä. Kaivoksen sähköntarve oli suuri, ja sitä yritettiin aluksi tyydyttää oman höyryvoimalaitoksen avulla. Ennen pitkää sähköä tarvittiin kuitenkin enemmän kuin oli mielekästä yrittää itse Outokummussa tuottaa.
Apu saatiin Imatran Voima Osakeyhtiöstä, joka rakensi 110 kilovoltin johdon Imatralta Varkauteen, ja Outokumpu Oy rakensi itse 45 kV:n johdon Varkauden ja Outokummun välille vuonna 1934. Tätä kautta saatua sähköä riitti jaettavaksi paitsi outokumpulaisille ja lähiympäristön asukkaille myös Liperiin. Johto oli myös yhteys valtakunnanverkkoon, millä oli tärkeä merkitys Pohjois-Karjalan Sähkö Oy.tä perustettaessa.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy syntyy

Höytiäisen lasku-uomassa sijaitseva Puntarikoski oli ensimmäisiä kohteita Pohjois-Karjalassa, jonka vesivoima haluttiin valjastaa laajamittaiseen sähköntuotantoon. Koski varattiin aluksi Outokummun kaivoksen tarpeisiin, ja sittemmin se oli vuokrattuna Joensuun kaupungille. 1930-luvun lamavuodet kuitenkin taittoivat kaupungin suunnitelmat voimalaitoksen rakentamisesta.

Liperissä toiminut Liperin Sähkövoima Oy oli aloitteentekijänä käynnistettäessä syksyllä 1942 neuvottelut Liperin ja Joensuun sekä niiden naapurikuntien yhteisestä voimayhtiöstä, joka ottaisi Puntarikosken rakentaakseen. Ajatuksella oli vastatuulta voitettavanaan: sota, ”kilpailevat” suunnitelmat Pamilonkosken rakentamisesta, Joensuun kaupungin ja maalaiskuntien näkemyserot ja rahoitus. Tuuli ei tyyntynyt rauhanaikaan siirryttäessäkään.
Sähköä kuitenkin haluttiin, ja kun Outokumpu Oy ilmoitti olevansa valmis toimittamaan sitä laajalle alueelle, alkoi käytännön työ maakunnallisen sähköyhtiön perustamiseksi. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n perustava kokous pidettiin 12.5.1945. Kokoukseen osallistuivat useimmat Pohjois-Karjalan kunnista, kuntia Itä-Savosta, Joensuun kaupunki sekä joukko maakunnassa toimineita teollisuus- ja liikeyrityksiä.

 

Toiminta käyntiin vaikeissa olosuhteissa

Työtä oli paljon, mutta puutetta tuntui olevan lähes kaikesta materiaalista – intoa onneksi riitti. Puutetta oli jopa toimistotiloista: ensimmäiset kuukaudet yhtiön toimintaa hoidettiin hotellihuoneesta käsin.

Käytettävissä olleet voimavarat oli jaettava tarkoin: niiden turvin haluttiin viedä sähkö mahdollisimman monelle. Tarvikepula ja etenkin pula kuparista aiheuttivat sen, ettei johtoja voitu rakentaa toivotulla vauhdilla. Tilanteeseen sisältyi näin ollen aimo annos ironiaa, olihan Outokummun kuparikaivos lajissaan Euroopan suurin. Sen louhimasta malmista jalostetut tuotteet eivät kuitenkaan koituneet halutulla tavalla sähköistystyön hyväksi.

Myös jaettavissa olleen sähköenergian määrä oli rajallinen. Yhtiön sähkönhankintaa ei pitkällä aikavälillä voitu suunnitella Outokumpu Oy:n varaan. Lähinnä Pamilonkosken rakentamissuunnitelmista ponnistaneet eturistiriidat varjostivat kuitenkin päätöksentekoa asiassa. Lopulta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy neuvotteli yhdessä Joensuun kaupungin sähkölaitoksen kanssa sopimuksen sähkön hankkimisesta Imatran Voima Osakeyhtiöltä. Sähkönosto kyseiseltä yhtiöltä alkoi 12.2.1950, ja tästä eteenpäin se olikin pitkään Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n energianhankinnan kulmakivenä.

Maaseudun sähköistys vauhtiin 1950-luvulla

Maaseudun sähköistäminen eteni rivakasti 1950-luvulla, olihan ankarimman niukkuuden aika jo ohitse. Vaikka valaistus oli lukumäärillä mitattuna suosituin tapa käyttää sähköä, niin myös muut mukavuudet tekivät tuloaan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n asiakastalouksiin.
Yhtiön kannalta vuosi 1957 huipentui vuoden viimeisenä päivänä. Tuolloin käynnistettiin vastavalmistuneen Puntarikosken voimalaitoksen generaattori: Pohjois-Karjalan Sähkö Oy oli toteuttanut sen, mitä monet eri tahot olivat puolenvuosisadan aikana ehtineet suunnitella. Vaikka voimalaitos ei alun pitäenkään näytellyt merkittävää roolia yhtiön energianhankinnan kokonaisuudessa, oli sillä kulutushuippujen leikkaajana tärkeä tehtävänsä ostoenergian hinnan hillitsemisessä.
Kotitalouksissa palvelivat niin silitysraudat kuin erilaiset keittolevyt ja -liedet, olipa joillakin jopa pulsaattoripesukone. Maataloustöissä puolestaan erilaiset moottorit muodostivat liittymisarvolla mitattuna selvästi suurimman kulutuslaiteryhmän vuonna 1957. Vesipumput olivat nekin yleisiä, ja lypsykoneita oli tuolloin lähes 250 kappaletta.

1960-luvulla sähköstä tuli arkipäivää

Suomalainen arkielämä sitoutui 1960-luvulla täydellisesti sähköön. Toki liiton syntysanat oli lausuttu jo paljon aikaisemmin, mutta nyt se vahvistettiin monin eri sitein. Nykypäivä osoittaa, että liitto on kestänyt. Vai olisiko päre sittenkin sopiva valonlähde ja pyykki helpommin pestävissä avannon äärellä?
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy oli liittoa solmittaessa puhemiehenä yhä useammin. Vaikka yhtiön tehtävä rajoittui sähkön toimittamiseen asiakkaille, pyrki se eri toimin tuomaan esiin sähkön hyötyjä asiakkaalle. Merkittävä avaus tehtiin 1960-luvun puolivälissä, jolloin sähkölämmitys tuli markkinoille, aluksi yösähkön nimellä ja myöhemmin suorana sähkölämmityksenä.

Sähköistyö päätökseen 1990-luvun alussa

Suomalaisen yhteiskunnan voimakas rakennemuutos asetti maaseudun elinvoimaisuuden ankaralle koetukselle. Näytti selvältä, että ilman erityistoimia tilanne muuttuisi sen osalta kestämättömäksi. Niinpä maaseudun elinolosuhteiden kehittämiselle on yhteiskunnan taholta osoitettu merkittävästi tukea.
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:llä on ollut oma sarkansa tässä työssä. Sähkö hyväksyttiin perushyödykkeeksi, jonka tuli olla kaikkien ulottuvilla. Tämä tavoite saavutettiin keskeisiltä osin 1970-luvun loppuun mennessä. Viimeisetkin yksittäiset perussähköistyksen liittymät rakennettiin vuonna 1992.