Juhlavuoden asiakasetu

Juhlavuoden asiakasetu

Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ilman lisämaksua

Tilastollisesti suurimmat kotitalouksien hiilidioksidipäästöjen aiheuttajat ovat yksityisautoilu ja sähkönenergian käyttäminen, jotka molemmat aiheuttavat keskimäärin 2,3 tonnin* hiilidioksidipäästöt vuodessa. Eli vaihtamalla oma sähkön käyttö uusiutuvaan energiaan, jokainen voi aidosti ja merkittävästi vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä. Tässäkin pätee tuttu luonnonlaki: muutos alkaa yhdestä, vaikutus syntyy meistä kaikista ja vaikutus alkaa vasta tekojen kautta.

Tavoitteena saada 120 000 tonnin vähennys päästöihin

Haluamme siksi tehdä tämän nyt kaikille mahdollisimman helpoksi: tänä vuonna voit asiakkaanamme halutessasi vaihtaa oman sähkösopimuksesi päästöttömään uusiutuvaan energiaan ilman lisämaksua. Olemme ennen lisämaksuttoman vuoden päättymistä yhteydessä ja tiedustelemme, haluatko jatkaa päästöttömän sähkön käyttämistä normaalin hinnoittelun mukaisesti. Alkuperämerkityn sähkön lisämaksu on tällä hetkellä 0,1 senttiä kilowattitunnilta. Tavoitteenamme saada tämän vuoden aikana 10 000 uutta uusiutuvan energian käyttäjää lisää, mikä merkitsisi 120 000 tonnin vähennystä hiilidioksidipäästöihin.

Mitä alkuperämerkitty uusiutuva energia on?

Alkuperätakuujärjestelmällä halutaan edistää uusiutuvan energian käyttöä Suomessa ja EU:ssa sekä varmistaa alkuperän luotettavuus. Samalla kuluttajansuoja paranee, kun asiakas voi yksiselitteisesti varmistaa ostamansa sähkön alkuperän. Järjestelmä myös varmistaa, että tuottaja ei voi myydä tuottamaansa uusiutuvaa sähköä kahteen kertaan. Alkuperätakuun myöntäminen perustuu tuotannon mittauksiin, takuita myönnetään vain tuotettua sähköä vastaava määrä. Näin kaikki uusiutuvana myyty sähkö on aina alkuperävarmennettua.

Jos jokin voimalaitos täyttää asetetut uusiutuvan energian reunaehdot, se voidaan viranomaisten toimesta sertifioida uusiutuvaa energiaa tuottavaksi laitokseksi ja sille voidaan myöntää tuotantoa vastaava määrä sähkön alkuperätakuita eli GO-sertifikaatteja (GO = Guarantee of Origin). Sertifikaattien avulla todistetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Sertifikaatti lakkautuu sähköä käytettäessä

Kun uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä myydään, myyjän täytyy todistaa sähkön päästöttömyys lakkauttamalla sähkön myyntiä vastaava määrä alkuperätakuita. Tällä tavoin varmistetaan, että uusiutuvaa energiaa ei voi myydä moneen kertaan. Viranomaiset kaikissa EU-maissa valvovat alkuperätakuujärjestelmää. Suomessa viranomainen on Finextra Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

GO-alkuperätakuiden hintaa määräytyy tukkumarkkinoilla

Jotta sähkön myyjä voi lakkauttaa GO-alkuperätakuita, sen pitää tietenkin omistaa niitä. Vaihtoehtoja on kaksi: joko myyjällä on omaa GO-pohjaista tuotantoa tai sitten se ostaa alkuperätakuita GO-sähkön tuottajilta. Tämä on synnyttänyt alkuperätakuille EU:n laajuiset tukkumarkkinat. Järjestelmä on itse asiassa hyvä ja erittäin tehokas: Maapallon kannalta on yhdentekevää, missä hiilidioksidivapaata sähköä syntyy, kunhan sitä vain syntyy. Mitä useampi asiakas käyttää uusiutuvaa sähköä, sitä enemmän sitä tuotetaan. Kysynnän mittarina toimii GO-sertifikaattien hinta: kasvava kysyntä nostaa hintaa ja sen seurauksena on kannattavaa rakentaa uutta GO-sertifioitua tuotantokapasiteettia.

PKS ja uusiutuva energia

Kun PKS myy GO-sertifioitua sähköä, meidän pitää siis lakkauttaa myyntiä vastaava määrä alkuperätakuita sen mukaisesti, ovatko asiakkaamme ostaneet tuuli- vai vesivoimaa. Jos oma GO-sertifioitu tuotantomme ei riitä kattamaan asiakkaidemme tarvetta, ostamme lisää takuita markkinoilta. Sertifikaateista saamamme tulot käytämme tuuli- ja vesivoiman tuotantoinvestointeihin. Viimeisimpänä hankimme neljän megawatin tehon edestä lisää tuulivoimaa Teuvaan vuonna 2022 valmistuvasta tuulipuistosta.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi sähköisesti täällä, soita asiakaspalveluumme 013 2663 100 tai tule käymään, niin olet mukana.

Lue lisää, kuinka alkuperämerkityn sähkön markkina vaikuttaa ilmastoon.
Lue myös Heikki Rantamäen blogi uusiutuvan energian roolista ilmastonmuutoskeskustelussa.

* Pohjois-Karjalan Sähkön asiakkaisen keskimääräinen sähkön käyttö on 8500 kilowattituntia vuodessa, josta aiheutuu 2,9 tonnin hiilidioksidipäästöt tavallista sähköä käytettäessä.