Järvilohen puolesta

Järvilohen poikastuotantoaluetta rakennetaan Kuurnaan

Kuurnan Voima rakentaa Kuurnan voimalaitoksen tulvauomaan vaelluskalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueen, joka palvelee Saimaan uhanalaista järvilohta sekä taimenta. Samassa yhteydessä tulvauomaan rakennetaan pienvesivoimalaitos, joka turvaa poikastuotantoalueen tarvitseman vedensaannin. Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2018  ja käyttöönotto tapahtuu suunnitelman mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Hanke mahdollistaa järvilohen luonnollisen elinkierron Pielisjoen ja Saimaan välillä ensimmäistä kertaa lähes 50 vuoteen. Kuurnan tulvauoma on järvilohen alkuperäistä lisääntymisaluetta ja se tarvitse toimiakseen jatkuvan, noin 35 m3/s suuruisen vedenjuoksutuksen uomaan. Tätä varten uoman patoluukun rakenteisiin rakennetaan pienvesivoimala, jonka teho on noin kaksi megawattia. Pienvesivoimalan rakentamisen ja kalataloudellisten kunnostustöiden kustannusarvio on yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa. Hankkeen yhteistyötahoina toimivat Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Kuurnan Voima Oy.

Video suunnitellusta lisääntymisalueesta (Sanomalehti Karjalainen)