Vihreä-sähkösopimus tuotekohtaiset sopimushedot

Sopimusrakenne

PKS Vihreä -sopimuksen sähköntoimituskohteena voivat olla Suomessa yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitetyt käyttöpaikat, joiden pääsulakekoko on korkeintaan 3 X 63 A, ellei muuta ole sovittu. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sähköntoimituksen aloittaminen

Sähköntoimitus pyritään aloittamaan kullakin käyttöpaikalla toivottuna alkamisajankohtana. Käyttöpaikan sähkönsiirrosta vastaava jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan.

Yleistä

Siltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole mainittu tai ei muuta ole sovittu, tämän sopimuksen mukaisen sähköenergian toimittamiseen käytetään Pohjois-Karjalan Sähkö y:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja. Ehdot löytyvät osoitteesta www.pks.fi/ehdot, ne voi noutaa palvelutoimistoltamme tai tilata maksuttomasta asiakaspalvelun numerostamme 0800 98 093, jolloin toimitamme ne postin tai sähköpostin välityksellä.