Korvauksen hakeminen sähkövahingossa

Asiakkaanamme voit hakea meiltä korvausta vahingosta tai haitasta, joka aiheutuu sähköverkkotoiminnastamme. Vahingonkorvausta haetaan kirjallisesti täyttämällä vahinkoilmoituslomake ja lähettämällä se meille sähköpostilla.

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin. Tee hakemus kohtuullisessa ajassa vahingon havaitsemisesta (2-3 kuukautta).

Verkkopalveluehtojen mukaan verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe, esimerkiksi nollavika tai pitkäaikainen yli-/alijännite on vaurioittanut laitteita. Ylijännitesuojauksesta kiinteistön sisäisessä verkossa vastaa kiinteistön omistaja. Huomaa, että CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät normaalit hetkelliset jännitepiikit. Valmistajan velvollisuus on testata valmistamansa laitteet ennen niiden markkinoilletuloa.

Tallenna täytetty sähköinen lomake tietokoneellesi ennen sähköpostiin liittämistä tai tulosta se itsellesi. Varmista myös, että soluihin kirjoitettu teksti näkyy kokonaisuudessaan.

Tarvittaessa neuvomme korvaushakemuksen teossa puhelimitse numerossa 013 2663 100 ja sähköpostitse: korvauskasittely@pks.fi

Korvaushakemuksen toimitusosoite:

PKS Sähkönsiirto Oy / Korvauskäsittely
PL 141, 80101 Joensuu

tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen: korvauskasittely@pks.fi

Korvaushakemuksessa tarvittavat liitteet:

1) Kaikista vahingoista:
• Tallessa olevat ostokuitit tai laskut vahingoittuneesta tavarasta
• Korjaajan/liikkeen lausunto laitteen tai esineen viasta ja vian aiheuttajasta sekä korjauskuluista
• Selvitys muista vahingosta aiheutuneista kuluista

2) Työvahingoista muu mahdollinen arvio
Korvausvaatimus tulee esittää kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vahinko on tapahtunut tai kun asiakas on saanut tietoonsa tapahtuneen vahingon. Korvaushakemuksen myöhästyminen aiheuttaa korvausmahdollisuuden menettämisen. Korvausmenettelyssä noudatamme verkkopalveluehtoja VPE2010.

Korvaushakemuksen käsittelyssä huomioidaan kohtuulliset lisävahinkojen ehkäisemisestä aiheutuneet kustannukset.
Vahinkoilmoituksessa pyydetty käyttöpaikkanumero löytyy helpoiten omalta sähkölaskulta. PKS Sähkönsiirto Oy varaa mahdollisuuden tarkastaa vahingoittuneen omaisuuden.