Selaa artikkeleita aihealueittain

Kohti yhä varmempaa sähköntoimitusta

Vuoden 2017 verkostotyömaat

Tänä vuonna kaapeloimme taajamien sähköverkkoja maahan 184 kilometriä. Vuoden loppuun mennessä 35 000 asiakasta on säävarman verkon piirissä. Työmaat tunnistat helposti suurista PKS Varma Verkko -työmaakylteistä.

Uusimme käyttöikänsä päähän tulleita ilmajohtoja yhteensä 260 kilometriä, joista noin puolet viedään metsistä teiden varsiin. Sähkönjakelun kannalta tärkeät maaseutujohtojen alkupäät kaapeloidaan.

Sähkölinjojen vierimetsän hoito jatkuu kaikkiaan 600 kilometrin matkalta yhteistyössä metsänomistajien ja metsäpalvelu-urakoitsijoiden kanssa.

Haja-asutusalueen kohteet

Tämän vuoden suurin yksittäinen ilmajohtoverkkoprojektimme on Honkavaaralta Ruskeakoskelle kulkevan 24 km pitkän 45 kV sähkölinjan uusiminen. Johto yhdistää Jänisjoen neljä vesivoimalaa ja kolme sähköasemaa valtakunnan sähköverkkoon.

Uutta 1kV verkkoa rakennetaan eri kohteissa yhteensä 58 kilometriä ja muuntamoita uusitaan yhteensä 137 kpl.

Sähköasemakohteet

Myös sähköasemapuolella jatketaan asemien uusimista. Ylämyllyn sähköasemalle rakennetaan sähkön kulutuksen kasvun takia toinen päämuuntaja, Juuan sähköasema uusitaan ja Tuupovaaran päämuuntaja syöttölaitteineen uusitaan.

Raivaamme sähkölinjojen pohjamaastoja

Sähkölinjojen pohjamaaston raivaustyöt ovat käynnistyneet huhtikuussa ja kestävät talven tulosta riippuen vuoden loppupuolelle saakka. Linjoja raivataan kaikkiaan noin 1700 kilometrin matkalla eri puolilla toimialuetta. Pohjaraivauksen yhteydessä urakoitsijat merkitsevät kaventuneilta johtokaduilta myöhemmin kaadettavat reunapuut.

Jos raivattavilla alueilla on esim. joulukuusen kasvatusalueita tai muita erityiskohteita, joiden käsittelystä ei ole kirjallisesti sovittu PKS:n kanssa, niin ota yhteyttä Jarkko Ronkaiseen p. 0500 153 826 tai sähköpostilla: jarkko.ronkainen@pks.fi.