Lintumerkit turvaavat lintujen lentoreitit – suurikokoiset linnut, kuten joutsenet, ovat erityisen alttiita törmäämään sähköjohtoihin

Sähköjohdot sulautuvat maastoon ja taustaansa varsinkin ilmasta katsottaessa niin, että niiden havaitseminen ei ole aina helppoa siivekkäille ystävillemme. Tämän vuoksi erityisesti muuttolintujen reittien ja pesimispaikkojen läheisyydessä oleviin sähköjohtoihin on asennettu erilaisia lintumerkkejä tai –palloja, jotka ovat toimivaksi havaittu keino suojella lintuja loukkaantumisilta.

Sähköverkkojen ympäristövaikutukset ovat tärkeä osa sähköverkkojen suunnittelua ja komponenttivalintaa. Meneillään oleva mittava investointiohjelma toimitusvarmuuden parantamiseksi asettaa tavoitteet myös ympäristönäkökohtien entistä kattavampaan huomioimiseen sähköverkkorakentamisessa. Tämä tarkoittaa muun muassa lintujen suojelemista sähköjohtojen aiheuttamilta onnettomuuksilta.

Suurikokoiset linnut, kuten joutsenet, ovat erityisen alttiita törmäämään sähköjohtoihin lentoon noustessaan tai laskeutuessaan. Näitä paikkoja on varsinkin vesistöjen äärellä ja pelloilla.

Pitkät perinteet lintujen suojelusta

Pohjois-Karjalan Sähköllä on entuudestaan vuosikymmeniä pitkä historia sähköjohtojen merkkauksesta.

– Aiemmin oli käytössä kankaiset liput, joita asennettaessa piti katkaista sähköt ja laskea johto alas, mutta vuodesta 2000 lähtien on käytetty helppokiinnitteistä muovilätkää, kertoo aluesuunnittelija Markku Hassinen PKS Sähkönsiirrosta.

Vuosien 2000-2016 aikana PKS Sähkönsiirto Oy on asennuttanut Enerkellä jakelualueensa sähköverkkoon noin 6800 lintumerkkiä ja -palloa suojaamaan lintujen lentoa niiden pesimä- ja levähdyspaikoilla.

– Tässä on kiitoksen paikka paikallisille asukkaille ja lintuharrastajille valppaudesta, sillä saamme vuosittain paljon tietoa linnuille vaarallisista kohteista yleisövihjeiden ja Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen kautta, Hassinen kiittelee.

Tänä vuonna huhti-kesäkuun aikana yleisövihjeiden kautta on saatu yhteensä 12 merkkauskohdetta Polvijärvelle, Tuusniemelle, Lieksaan, Juukaan, Valtimolle, Kiteelle ja Punkaharjulle.

Vihjeitä sellaisista paikoista, jossa törmäyksiä on edelleen sattunut voi ilmoittaa asiakaspalveluumme puh. 013 2663 100.

– Kaikki meille tulleet vihjeet otetaan vakavasti, ja heti tiedon saatuamme tutkimme kohteen ja selvitämme, miten voimme parhaiten merkeillä vähentää lintujen riskiä törmätä sähköjohtoihin.

Yleisövihjeestä toteutukseen

– Merkkejä asennetaan rakenteeltaan sellaisiin sähköjohtoihin, joihin niitä on mahdollista kiinnittää. Merkit asennetaan johtoon viiden metrin välein ja tuulessa pyöriessään ne kiinnittävä tehokkaasti lintujen huomion. Kirkkaat värit ovat toimivia, sillä linnuilla on hyvä värinäkö. Kontrasti on suuri, ja värit erottuvat selvästi veden ja metsän väreistä. Lisäksi merkeissä on heijastimet, kertoo projektiesimies Veli-Pekka Ahonen Enerke Oy:stä.

Merkit asennetaan eristettyä asennussauvaa apuna käyttäen jännitteiseen johtoon. Menetelmä on tarkkuutta vaativa ja tuulisella säällä se on mahdotonta.

– Asennukset tehdään jännitetyönä maasta käsin, jolloin sähköjä ei tarvitse katkaista. Vesistöjen ylityksissä merkkauksia tehdään jäiden aikaan. Syysmuuton aikaan kohteita ovat myös pelloilla olevat levähdys- ja ruokailualueet, joilla työt tehdään satokauden jälkeen, Ahonen jatkaa.

Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys antoi vuonna 2012 Pohjois-Karjalan Sähkölle ”Vuoden positiivinen lintuteko” -huomionosoituksen esimerkillisestä sähkölinjojen merkitsemisestä väriviireillä lintutörmäysten estämiseksi.

Yhdistys perusteli valintaansa sillä, että PKS on vuosien varrella suhtautunut kiitettävästi toimiin, joilla lintujen törmäyksiä sähkölinjoihin voidaan välttää. PKS ei ole reagoinut törmäysongelmiin lintukantojen määrän vähentämisvaatimuksilla, vaan on etsinyt ratkaisun vahinkojen ehkäisemiseen linjojen havaittavuuden parantamisen kautta. Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys on kiinnittänyt huomioita myös siihen, että PKS pyrkii nopeasti merkitsemään lintuharrastajien ja paikallisten asukkaiden ilmoittamien ongelmapaikkojen sähköjohdot.