Sähkön siirron hintaan korotus vuodenvaihteessa

PKS Sähkönsiirron siirtohinnat nousevat 1.1.2019 alkaen keskimäärin neljä prosenttia. Korotuksen syynä ovat sähkömarkkinalain edellyttämät toimitusvarmuuden parantamiseen liittyvät investoinnit.

Hinnanmuutos kohdistuu pääasiassa kuukausimaksuun, koska investoinnit parantavat tasapuolisesti kaikkien asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta. Korotuksen vaikutus tyypillisen kerrostaloasunnon siirtolaskuun on noin 1,2 euroa ja sähkölämmitteisen omakotitalon noin 4,4 euroa kuukaudessa. Yksittäisen asiakkaan kohdalla korotuksen vaikutus riippuu kulutuksen määrästä ja voi sen vuoksi olla keskimääräistä prosenttilukua suurempikin.

Vuosia jatkuneet investoinnit säävarman sähköverkon rakentamiseen ovat jo nyt vähentäneet merkittävästi asiakkaidemme sähkökatkojen määrää ja lyhentäneet niiden kestoa. Säävarman verkon piirissä on tällä hetkellä jo noin 35 000 asiakastamme. Taajamien maakaapelointi valmistuu 2019 loppuun mennessä, jonka jälkeen töiden painopiste siirtyy haja-asutusalueiden toimitusvarmuuden parantamiseen. Näiden lisäksi vierimetsiä raivataan puuvarmoiksi yhteistyössä maanomistajien kanssa 700 kilometrin vuosivauhdilla. Tähän mennessä puuvarmoja johtoalueita on jo 2 700 kilometriä.

Faktoja PKS Sähkönsiirron verkkoalueesta:

  • Sähköverkon pituus asiakasta kohden 250 m, joka on noin kymmenkertainen suuriin kaupun-keihin nähden ja kaksinkertainen tiheämmin asuttuun maaseutuun nähden.
  • Verkostoinvestoinnit vuonna 2018 ovat 30 miljoonaa euroa.
  • Verkostoinvestointien työllistävä vaikutus alueella on 150 henkilötyövuotta.

Siirtohinta 1.1.2019 alkaen PKS Sähkönsiirto Oy:n toimialueella