Tuulivoimaa

Omistamme tuulivoimaa Tornion Röyttässä (Rajakiiri Oy) ja Kemin Ajoksessa (PVO-Innopower) sijaitsevista tuulivoimaloista. Voimalaomistusten perusteella saadaan vihreän sähkön asiakkaidemme käyttöön tuulisähköä noin 2,2 miljoonaa kilowattituntia tuulivoimaa vuodessa.

Röyttän tuulipuisto Tornio

Valmistumisvuosi  2011
Kokonaisteho  28,8 MW

 

Tornion Röyttään terästehtaan merenranta-alueelle valmistui vuonna 2011 Suomen tehokkain, kahdeksan tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Noin 40 miljoonaa euroa maksaneen tuulipuiston kaikki voimalat ovat teholtaan 3,6 megawattia, joten puiston yhteenlaskettu kokonaisteho on kaikkiaan 28,8 megawattia. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 100 metriä, roottorin halkaisija 120 metriä ja siiven pituus 58 metriä. Siiven kärjen lakikorkeus on 160 metriä. Voimalan tornin alaosa on tehty teräsbetonista ja ylin 80 metriä teräksestä. Tuulivoimapuiston kahdeksan uuden yksikön tuottama sähkömäärä vastaa noin 7 000 kotitalouden vuodessa käyttämää sähkömäärää. Röyttön tuulipuiston Valmistumisen myötä Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi noin 20 prosenttia.

Kemin Ajoksen tuulipuisto

Valmistumisvuosi  2008
Kokonaisteho  30 MW
Vuosituotanto  80 000 MWh

Kemin tuulivoimapuisto sijaitsee Kemin Ajoksen sataman edustalla. Kokonaisteholtaan 30 megawatin tuulivoimapuisto koostuu kymmenestä, teholtaan kolmen megawatin tuulivoimalasta. Tuulivoimapuisto oli valmistuessaan vuoden 2008 lopulla Suomen suurin tuulivoimapuisto. Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitettiin vuonna 2006 ja toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiset viisi tuulivoimalaa pystytettiin syksyllä 2007ja toisen vaiheen viisi tuulivoimalaa loppukesällä 2008.

Kymmenestä tuulivoimalasta kahdeksan rakennettiin keinosaarien päälle noin 3–8 metrin syvyiseen veteen. Kaksi rakennettiin maalle. Kolmen megawatin tuulivoimalan terästornin korkeus on 88 metriä ja roottorin halkaisija 100 metriä. 120 tonnia painavassa konehuoneessa sijaitsevat muun muassa, generaattori, planeettavaihde, taajuusmuuttajat ja muuntaja. Tuulivoimapuiston läheisyyteen rakennettiin sähköasema sekä 110 kilovoltin liityntälinja. Tuulivoimaloilta tulevat 20 kilovoltin kaapelit on yhdistetty sähköasemalla muuntajan kautta liityntälinjaa pitkin valtakunnan verkkoon Innopower Oy suunnittelee Kemin Ajoksen merituulivoimapuistoon laajennusta, jonka mukaan alueelle rakennettaisiin yhteensä noin 60 uutta tuulivoimalaa.