PKS 75-juhlavuoden etu yritysasiakkaillemme

PKS 75-juhlavuoden etu yritysasiakkaillemme

Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö tämän vuoden ajan ilman lisämaksua

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n syntysanat lausuttiin 75 vuotta sitten, kun maakuntaamme haluttiin oma sähköyhtiö tuomaan sähkön tarjoamat mahdollisuudet kaikkien ulottuville. Ajan saatossa sähköstä on tullut erottamaton osa ihmisten arkea ja yritystoiminnan perustekijä. Nyt olemme siirtyneet vastuullisen sähkön käytön aikakauteen, jossa käyttäjien omat valinnat nousevat ratkaisevaan rooliin. Oma tehtävämme on silti pysynyt samana – olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttamassa palvelujemme avulla siihen, että myös tulevien sukupolvien on hyvä elää ja yrittää siellä, missä koti ja työpaikka on.

Myöskään yrityksissä ei lisäarvoa synny ilman energian käyttöä ja jokainen liiketoimintaan käytetty kilowattitunti kuormittaa ilmastoa. Tavallisen ”harmaan” sähkön käyttäminen tuottaa ilmakehään 270 tonnia hiilidioksidia yhtä gigawattituntia kohden, mikä vastaa noin sadan omakotitalon vuosittaisia päästöjä. Yksi yritys ei maailmaa voi yksinään pelastaa, mutta kun mukaan saadaan yhä useampia, alkaa sillä jo olla laajaa merkitystä. Tavoitteenamme on suurasiakasmyynnissämme saada kokoon 500 gigawattitunnin eli 135 000 tonnin vähennys CO2-päästöihin. Tässäkin siis pätee tuttu luonnonlaki: muutos alkaa yhdestä, vaikutus syntyy meistä kaikista.

Juhlavuotemme asiakasetuna voit vaihtaa yrityksesi käyttämän sähköenergian GO-alkuperämerkityksi uusiutuvaksi energiaksi tämän vuoden ajaksi ilman lisämaksua. Alkuperämerkityn sähkön lisämaksu on tällä hetkellä noin euron megawattitunnilta.

Mitä alkuperämerkitty uusiutuva energia on?

Alkuperätakuujärjestelmällä halutaan edistää uusiutuvan energian käyttöä Suomessa ja EU:ssa sekä varmistaa alkuperän luotettavuus. Alkuperätakuun myöntäminen perustuu tuotannon mittauksiin, takuita myönnetään vain tuotettua sähköä vastaava määrä. Näin kaikki uusiutuvana myyty sähkö on aina alkuperävarmennettua. Kun voimalaitos täyttää asetetut uusiutuvan energian reunaehdot, se voidaan viranomaisten toimesta sertifioida uusiutuvaa energiaa tuottavaksi laitokseksi ja sille voidaan myöntää tuotantoa vastaava määrä sähkön alkuperätakuita eli GO-sertifikaatteja (GO = Guarantee of Origin). Sertifikaattien avulla todistetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Sertifikaatti lakkautetaan sähköä käytettäessä

Kun uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä myydään, myyjän täytyy todistaa sähkön päästöttömyys poistamalla myynnistä vastaava määrä alkuperätakuita. Tällä tavoin varmistetaan, että uusiutuvaa energiaa ei voi myydä moneen kertaan. Viranomaiset kaikissa EU-maissa valvovat alkuperätakuujärjestelmää. Suomessa viranomainen on Finextra Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

GO-alkuperätakuilla on omat tukkumarkkinansa

Sähkön myyjä voi tuottaa itse omaa GO-pohjaista sähköenergiaa tai ostaa alkuperätakuita GO-sähkön tuottajilta. Tämä on synnyttänyt alkuperätakuille EU:n laajuiset tukkumarkkinat. Järjestelmä on itse asiassa hyvä ja erittäin tehokas: Maapallon kannalta on yhdentekevää, missä hiilidioksidivapaata sähköä syntyy, kunhan sitä vain syntyy. Mitä useampi asiakas käyttää uusiutuvaa sähköä, sitä enemmän sitä tuotetaan. Kysynnän mittarina toimii GO-sertifikaattien hinta: kasvava kysyntä nostaa hintaa ja sen seurauksena on kannattavaa rakentaa uutta GO-sertifioitua tuotantokapasiteettia.

Lue lisää, kuinka alkuperämerkityn sähkön markkina vaikuttaa ilmastoon.

Lue myös Heikki Rantamäen blogi uusiutuvan energian roolista ilmastonmuutoskeskustelussa.