Sähköliittymät

Kun haluat liittää kiinteistösi kiinteään sähköverkkoon, tarvitset sähköliittymän. Liittymän toimittamiseksi tarvitset liittymissopimuksen, jolla sovitaan liittämisen yksityiskohdista, kuten pääsulakkeen koosta, toimitusajasta, liittymispisteen paikasta ja liittymismaksusta.

 

Voit myöhemmin suurentaa liittymää sähkön tarpeen kasvaessa tai irtisanoa liittymän, jos sähkön tarvetta ei enää ole. Tällöin liittymismaksu palautetaan takaisin purkukustannusten vähentämisen jälkeen. Purkamisen jälkeenkin liittymä voidaan rakentaa uudelleen sen hetkisten liittymismaksuperusteiden mukaisesti. Jos sähkön tarvetta ei ole, mutta haluat pitää liittymän edelleen käyttövalmiina, voit siirtää liittymän ylläpitotilaan. Tällöin maksat vain sulakekoon mukaista perusmaksua.

Jos Sinulla on sähköistettävän kiinteistön paikka jo tiedossa, voit katsoa liittymismaksun suoraan kartalta.

Kiinteistön liittämiseksi sähköverkkoomme tarvitaan aina kirjallinen liittymissopimus, jossa sovitaan muun muassa liittymän rakentamisen aikataulusta ja liittymismaksusta. Liittymismaksun suuruuteen vaikuttavat sähköverkkoon liitettävän kohteen sijainti, asiakkaan sähkön tarve ja sen edellyttämä pääsulakekoko tai liittymisteho. Hinnoittelussa käytetään vyöhykeperustetta. Tarkemmat liittymismaksuperusteet löydät liittymähinnastosta.

 

Hintavyöhyke

 Määräytymisperusteet

1

Liittämiskohta sijaitsee voimassa olevalla asemakaava-alueella (ei koske ranta-asemakaavoja, eikä vanhoja rantakaavoja).

2

Liittämiskohdan etäisyys olemassa olevaan muuntamoon enintään 500 metriä*.

2+

Sovelletaan 3 x 25 A:n liittymiin, jotka sijaitsevat vyöhykkeiden 1 ja 2 ulkopuolella, mutta enintään 700 m etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta*.

3

Liittämiskohta sijaitsee vyöhykkeiden 1, 2 ja 2+ ulkopuolisella alueella*. Liittymismaksu määräytyy liittyjää tai liittyjäryhmää varten rakennettavan sähköverkon keskimääräisiten rakentamiskustannusten mukaisesti.
Liittymismaksut PKS Sähkönsiirto Oy:n toimialueella