Sopimusehdot

Ennen sähköntoimituksen alkamista asiakkaalla tulee toimialan nykykäytännön mukaan olla kaikkiaan kolme eri sopimusta:

1) Liittymissopimus, jolla sovitaan sähköliittymän rakentamisesta ja muista asiaan liittyvistä teknisistä yksityiskohdista,

2) Verkkopalvelusopimus, jolla sovitaan sähkön siirtoon liittyvistä asioista.

3) Sähkönmyyntisopimus, jolla sovitaan sähköenergian toimittamiseen liittyvistä asioista.

Verkkopalvelusta ja sähköenergian toimittamisesta voidaan myös sopia myös sähköntoimitussopimuksella, jolloin yksi sopimus kattaa molemmat.

Alla sopimusehdot

Liittymisehdot_le_2014_20160118

Verkkopalveluehdot_vpe_2014_20160118

Sahkontoimitusehdot_ste_2014_20160118

 

HUOM. Sopimusehtoihin tulee tarkennuksia ja muutoksia 1.7.2019 alkaen. Alla uudet ehdot ja kooste muutoksista.

PKS_Verkkopalveluehdot_2019

PKS_Liittymisehdot_2019

PKS_Ehtomuutokset_kooste