Optimi tuotekohtaiset sopimusehdot

Sopimusrakenne 

PKS Optimi -sopimuksen sähköntoimituskohteina voivat olla Suomessa yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitetyt käyttöpaikat, joiden pääsulakekoko on korkeintaan 3 x 63 ampeeria, ellei muuta ole sovittu. 

 Sopimus on voimassa toistaiseksi ja koostuu joko  

 perushintajaksosta, jolloin hinta on voimassaolevan perushinnaston mukainen tai 

 määräaikaisista takuuhintajaksoista, jolloin hinta ei jakson aikana muutu. 

 Perushintajaksoa sovelletaan aina, kun takuuhintajaksoa ei ole valittu. Perushintajaksolta voi milloin tahansa siirtyä takuuhintajaksolle tai päättää sopimuksen. Takuuhintajakso on aina määräaikainen eikä sitä voi keskeyttää ja se voidaan aloittaa vain asiakkaan valitsemana. Kun takuuhintajakso on valittu, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (jäljempänä PKS) vahvistaa sen asiakkaalle aina kirjallisesti. 

 Perushinnasto 

Perushinnaston hinta muuttuu kalenterikuukausittain. Hinta määräytyy kullekin kuukaudelle noteerauspäivänä, joka on edellisen kuukauden 14. päivä tai pohjoismaisen sähköpörssi Nasdaq OMX:n ollessa kiinni edeltävä kaupankäyntipäivä. Takuuhintajaksoista poiketen perushinnastolla on käytössä vain yksi energian hinta, jota sovelletaan myös vuodenaika- ja päivä-yö -aikavyöhykejaoissa. 

 Perushinnaston sähköenergian hinta muodostuu seuraavan kuukauden Nasdaq OMX:n systeemihintaisen johdannaisen ja Suomen (Helsingin) aluehintajohdannaisen päättökursseista sekä PKS:n toimitusmarginaalista, joka koostuu 3,52 euron kuukausimaksusta ja 0,68 snt/kWh energiamaksusta (sis. alv 24 %). Perushinnasto löytyy PKS Optimi -tuotteen www-sivuilta. 

 Hinnanmuutokset 

PKS tiedottaa vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutosajankohtia toimitusmarginaalien muutoksesta ja/tai PKS Optimi -tuotteen hintavaihtoehdoista takuuhintajakson päättyessä. 

 Sähköntoimituksen aloittaminen 

Sähköntoimitus pyritään aloittamaan kullakin käyttöpaikalla toivottuna alkamisajankohtana. Käyttöpaikan sähkönsiirrosta vastaava jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan. 

 Jos mittaustapa poikkeaa tai lopullinen alkamisajankohta olennaisesti poikkeaa sovitusta, sähköntoimitusta ei voida aloittaa jo sovitulla takuuhintajaksolla. Sähköntoimitus alkaa tällöin perushintajaksolla ja uudesta takuuhintajaksosta tulee sopia erikseen. 

 Sopimusehtomuutokset 

PKS voi muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. 

 PKS Optimi -sopimusehtojen voimassaolo 

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 1.9.2013 alkaen. 

 

Yleistä 

Siltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole mainittu tai ei muuta ole sovittu, tämän sopimuksen mukaisen sähköenergian toimittamiseen käytetään Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja. Ehdot löytyvät osoitteesta www.pks.fi/ehdot, ne voi noutaa palvelutoimistoltamme tai tilata maksuttomasta asiakaspalvelun numerostamme 0800 98 093, jolloin toimitamme ne postin tai sähköpostin välityksellä.